Phân biệt tài sản và quyền tài sản?

Thưa luật sư, theo tôi được biết thì Bộ luật dân sự 2015 có quy định về tài sản và quyền tài sản. Tôi chưa hiểu rõ về hai khái niệm này mong luật sư giải đáp cụ thể. Ví như người dân sở hữu đất đai hay chỉ sở hữu quyền tài sản là quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 thì tài sản được quy định như sau:

“Điều 105. Tài sản

1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

Bộ luật Dân sự 2015 không những liệt kê các loại tài sản như trong quy định của BLDS 2005 mà còn xác định cụ thể “Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai”. BLDS 2015 còn bổ sung Điều 108 để giải thích rõ khái niệm “tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Theo đó:

“1. Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch.

2. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:

a) Tài sản chưa hình thành;

b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch”.

Quyền tài sản - Căn cứ Điều 115 Bộ luật Dân sự 2015.

Quy định cụ thể quyền tài sản gồm những gì:

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

So với khái niệm quyền tài sản trong Bộ luật Dân sự 2005, khái niệm quyền tài sản được quy định rõ ràng và đặc biệt quyền sử dụng đất được ghi nhận là quyền tài sản.

Nguồn: Vietnamnet.vn

193

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan