Phạt đến 200 triệu đồng với tổ chức VP trong lĩnh vực SD năng lượng

Theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, mức phạt tiền trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm.

Theo đó, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm tại quy định này được áp dụng để xử phạt đối với cá nhân, trừ các trường hợp quy định đối tượng vi phạm là tổ chức hoặc đơn vị điện lực. Khi xử phạt đối với tổ chức hoặc đơn vị điện lực, thì mức tiền phạt bằng 2 lần mức tiền phạt đối với cá nhân. Trong đó, mức phạt tiền trong lĩnh vực điện lực tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức hoặc đơn vị điện lực; mức phạt tiền trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức; công trình đập thủy điện từ cấp II trở lên thì áp dụng 100%, từ cấp III trở xuống áp dụng 70% mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm an toàn đập thủy điện quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị điện lực có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng làm phương tiện vi phạm; tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận hoặc Chứng chỉ có thời hạn; đình chỉ có thời hạn hoạt động tích nước hồ thủy điện... và còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả đã gây ra.

Nghị định cũng quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra, Công an nhân dân, thủ trưởng cơ quan Điều tiết điện lực và các lực lượng khác.

Về thủ tục xử phạt, Nghị định quy định rõ, khi có vi phạm hành chính, người vi phạm bị phát hiện sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính, bị tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong trường hợp phát hiện hành vi trộm cắp điện. Cá nhân, tổ chức sử dụng điện bị xử phạt vi phạm mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì có thể bị cưỡng chế thi hành bằng biện pháp ngừng cung cấp điện. Trường hợp có hành vi trộm cắp điện từ 20.000 kWh trở lên, người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền; thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy phép hoạt động điện lực để xem xét thu hồi Giấy phép hoạt động Điện lực.

Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2013. Những nội dung khác có liên quan không quy định tại Nghị định này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định số 68/2010/NĐ-CP, ngày 15/6/2010 của Chính phủ và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.

139

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan