Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn 1 triệu đồng

Phí thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại) là 1 triệu đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Theo đó, người nộp phí là tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch khác tại Việt Nam khi nộp hồ sơ đăng ký công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Tổ chức thu phí là Tổng cục Du lịch; sở văn hóa, thể thao và du lịch; sở du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mức thu phí được quy định như sau:

 

STT

Tên phí

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại)

 

a

Hạng 1 sao, 2 sao

1.500.000

b

Hạng 3 sao

2.000.000

c

Hạng 4 sao, 5 sao

3.500.000

2

Thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại)

1.000.000

 

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (NSNN). Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do NSNN bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi NSNN theo quy định.

Đối với năm 2018, trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước thuộc diện khoán chi phí hoạt động, theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018, bao gồm các khoản phí thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này, thì trích để lại 90% tổng số tiền phí thẩm định thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí. 

Số tiền 10% còn lại nộp vào NSNN. Tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 14/5/2018.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

25

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!