Phổ biến Nghị định 59 và Thông tư 39 cho 480 doanh nghiệp Nhật Bản

Việc phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực Hải quan, hoạt động XNK cho cộng đồng DN là một nội dung quan trọng trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp đang được ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện.

Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan giới thiệu các nội dung mới liên quan đến Nghị định 59 và Thông tư 39 cho DN Nhật Bản. Ảnh: T.Bình.

Sáng 26/7, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 59/2018/NĐ-CPThông tư 39/2018/TT-BTC cho 480 DN Nhật Bản.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Hải quan đã giới thiệu, hướng dẫn rõ những điểm mới, quan trọng liên quan đến 2 văn bản có tác động sâu rộng đến việc làm thủ tục hải quan.

Một số điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 59 (ban hành ngày 20/4/2018 có hiệu lực ngày 5/6/2018) như: Về vấn đề người khai hải quan, Nghị định bổ sung đối tượng người thực hiện dịch vụ trung chuyển hàng hóa là người khai hải quan để phù hợp với thực tế phát sinh cũng như đảm bảo rõ ràng, minh bạch;

Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa NK để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế.

Về thời điểm cơ quan Hải quan thông báo việc kiểm tra hải quan (kết quả phân luồng) cho người khai hải quan, Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ tiêu chí phân loại mức độ rủi ro do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định để quyết định kiểm tra hải quan và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo một trong những hình thức: Chấp nhận thông tin khai Tờ khai hải quan để quyết định thông quan hàng hóa; Kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp, xuất trình hoặc các chứng từ có liên quan trên cổng thông tin một cửa quốc gia để quyết định việc thông quan hàng hóa hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa để quyết định thông quan.

Bộ Tài chính quy định cụ thể thời điểm thông báo việc kiểm tra hải quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Liên quan đến vấn đề kiểm tra thực tế hàng hóa, Nghị định 59 quy định cụ thể cơ quan Kiểm định hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định…

Một trong những điểm quan trọng được bổ sung, sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTC là quy định về hồ sơ hải quan được chuẩn hóa và thống nhất.

Cụ thể, Theo Thông tư 39, nội dung về hồ sơ hải quan đã được quy định gọn tại Điều 16 và Điều 16a. Trong đó, Điều 16 quy định hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan, theo nguyên tắc các chứng từ phải nộp là những chứng từ cần thiết trong quản lý hải quan.

Điều 16a quy định việc lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đã liệt kê tất cả các chứng từ mà người khai hải quan phải lưu giữ và xuất trình cho cơ quan hải quan khi cần kiểm tra sau thông quan hoặc thanh tra chuyên ngành…

Nguồn: Báo Hải Quan

226

Gởi câu hỏi