Phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Quyết định 287/2006/QĐ-TTg giải quyết phụ cấp thâm niên đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu.

Quyết định nêu rõ, mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu tính trên mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng bao gồm cả phụ cấp thâm niên Hải quan. Quyết định này nhằm giải quyết chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan để tính mức lương hưu đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu trong thời gian từ 1/4/1993 đến 30/11/2007 có thời gian công tác trước ngày 1/12/2002 chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên Hải quan theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 96/2002/NĐ-CP (ngày 19/11/2002) của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.

Mức lương hưu tính lại đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu trong thời gian từ 1/4/1993 đến 31/12/2006 được áp dụng từ ngày 1/1/2007.

Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm tính và thực hiện việc chi trả mức hưởng lương hưu hàng tháng đối với công chức, viên chức ngành Hải quan nghỉ hưu quy định trên.

 

Nguồn: Báo chính phủ

6,044

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Văn bản liên quan