Phụ nữ tham gia công an nghĩa vụ cần điều kiện đặc biệt gì?

Công dân nữ có trình độ trung cấp y, nếu tự nguyện và CA đơn vị, địa phương có nhu cầu thì được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ CAND.

Khoản 1 điều 4 Nghị định 129/2015/NĐ-CP về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, quy định đối tượng tuyển chọn như sau:

- Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của công an nhân dân, nếu tự nguyện và công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn.

Điều 5 quy định công dân tham gia nghĩa vụ quân sự phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

- Có lý lịch rõ ràng.

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, có phẩm chất đạo đức tốt…

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Công an.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học cơ sở với các xã miền núi, vùng điều kiện kinh tế khó khăn. Ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Công an.

Tiêu chuẩn tuyển chọn nghĩa vụ quân sự với công dân nữ

Điều 4, điều 5 Thông tư 38/2016/TT-BCA, hướng dẫn thi hành Nghị định trên quy định: 

- Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

- Công dân nữ có trình độ trung cấp y, nếu tự nguyện và công an đơn vị, địa phương có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Nguồn: Tạp chí Giao thông

156

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan