Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Sáng ngày 19/7/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo Phổ biến, hướng dẫn Nghị định số 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Vấn đề tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen đã được quy định chủ yếu tại Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) năm 2008. Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ cũng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ĐDSH. Mặc dù các văn bản trên đã tạo ra khung pháp lý cơ bản về quản lý hoạt động tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, nhưng Việt Nam vẫn còn thiếu các quy định cụ thể về quy trình cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen, thu hồi giấy phép, lợi ích tiền tệ và phi tiền tệ… Nghị định số 59/2017/ND-CP được ban hành là một bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và nội luật hóa Nghị định thư Nagoya mà nước ta đã gia nhập vào tháng 4/2014.

Nghị định số 59/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 12/5/2017 gồm 5 chương, 28 điều và phụ lục với 9 mẫu văn bản có liên quan tới các nội dung: Nguyên tắc quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; cơ quan đầu mối thực hiện Nghị định thư Nagoya và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép tiếp cận nguồn gen; đối tượng, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép tiếp cận nguồn gen; quy định về chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của từng Bộ, ngành liên quan (Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT) trong triển khai thực hiện Nghị định cũng như làm rõ đối tượng phải đăng ký và đề nghị cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen. Đồng thời, các đại biểu cũng thống nhất cho rằng việc chia sẻ này cần chú trọng đến vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên di truyền.

Nguồn: Tạp chí Môi trường

81

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan