Quốc hội "chốt" chưa điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2021

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó có nội dung đáng chú ý về lương cơ sở.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh QH

Vào chiều 12.11, với tỷ lệ tán thành lên đạt tỷ lệ 92,53%, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trong Nghị quyết mới được thông qua, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021. Tại đây, đáng chú ý, trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó có nội dung đáng chú ý về lương cơ sở. Ảnh T.V

Cũng trong năm 2021, Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; mở rộng triển khai hóa đơn điện tử; cải cách, hiện đại hóa hệ thống cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai; đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo Đề án đã được phê duyệt.

Cũng liên quan đến mức lương cơ sở, thông qua Nghị quyết, trong năm 2020 cũng sẽ không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Cũng trong Nghị quyết, Quốc hội cũng đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, cụ thể:

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỉ đồng.

2. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỉ đồng.

3. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỉ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỉ đồng, tương đương 3,7%GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỉ đồng tương đương 0,3%GDP.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỉ đồng.

>>> Xem thêm: Chính thức: Quốc hội đồng ý mức lương cơ sở 2021 sẽ không tăng

VƯƠNG HÀ CHUNG

Nguồn: Báo Lao động

6,458

Gởi câu hỏi