Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, thời hạn bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng, căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất quy định. Nghị định 119/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10-2-2016.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài). Theo đó, về nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy hoạch đô thị, khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường, kế hoạch phát triển đô thị và nhu cầu thực tế bố trí nhà ở xã hội theo dự án riêng trong ranh giới khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường, bảo đảm tỷ lệ diện tích theo quy định,…

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2016.

Nguồn: Nhân dân điện tử

35

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan