Quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân

Sĩ quan giữ chức vụ cơ bản ở đơn vị được giao nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt hoặc địa bàn có vị trí trọng yếu về an ninh, trật tự thì cấp bậc hàm cao nhất có thể cao hơn một bậc so với cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ tương ứng. Đó là một trong những quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân của Nghị định số 42/2007/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 26/3.

Theo đó, hệ thống cấp bậc hàm của sĩ quan đảm nhiệm chức vụ cơ bản trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật Công an nhân dân, cụ thể:

- Tiểu đội trưởng: Thiếu úy, Trung úy, Thượng úy

- Trung đội trưởng: Trung úy, Thượng úy, Đại úy

- Đại đội trưởng: Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá

- Tiểu đoàn trưởng, Trưởng Công an phường, thị trấn, Đội trưởng: Thiếu tá, Trung tá

- Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng phòng: Trung tá, Thượng tá

- Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng, Vụ trưởng: Thượng tá, Thiếu tướng

- Tổng cục trưởng: Thiếu tướng, Trung tướng

- Bộ trưởng: Thượng tướng, Đại tướng.

Nghị định cũng nêu rõ, sĩ quan đủ tiêu chuẩn, đến thời hạn xét thăng cấp bậc hàm nhưng đã có cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ đang đảm nhiệm thì được xét nâng lương theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (ngày 14/12/2004) của Chính phủ về chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nguồn: Báo chính phủ

83

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan