Quy định chế độ lao động của thuyền viên tàu biển

Ngày 24/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về điều kiện lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thuyền viên, chủ tàu, các tổ chức, cá nhân có liên quan; hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài hoạt động tại cảng biển Việt Nam.

Nghị định quy định chế độ làm việc của thuyền viên trên tàu biển Việt Nam gồm: Hợp đồng lao động; tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập khác; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết; hồi hương; chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên trên tàu và trên bờ; phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp…

Đặc biệt Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của chủ tàu đối với thuyền viên bị tai nạn lao động hàng hải, bệnh nghề nghiệp bao gồm: Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả gồm điều trị y tế, phẫu thuật, nằm viện, các loại thuốc, trang thiết bị điều trị cần thiết, chi phí ăn, ở của thuyền viên từ khi sơ cứu đến khi thuyền viên bình phục hoặc đến khi xác định là mãn tính; Trả đủ tiền lương ghi trong hợp đồng lao động thuyền viên trong thời gian điều trị; Thanh toán chi phí mai táng trong trường hợp thuyền viên bị tử vong trên tàu hoặc trên bờ trong thời gian đi tàu. Chủ tàu không phải thanh toán chi phí cho thuyền viên trong trường hợp sau đây: Bị thương xảy ra ngoài thời gian đi tàu; Bị thương, ốm do hành vi cố ý của thuyền viên.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2015.

Nguồn: CAND

175

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan