Quy định mới về giá dịch vụ đường sắt

Bộ GTVT quyết định giá dịch vụ đường sắt do nhà nước đầu tư; còn tổ chức cá nhân quyết định giá dịch vụ đường sắt do mình đầu tư. Đây là điểm mới của luật Đường sắt 2017 công bố sáng nay.

Luật Đường sắt gồm 10 chương, 87 điều, tăng 2 chương, giảm 27 điều so với Luật Đường sắt 2005. Luật này có hiệu lực từ 1/7/2018.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Luật đường sắt 2017 có 9 điểm mới. Trong đó đáng chú ý là nội dung về giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt quy định tại Điều 67.

Theo đó, luật lần này sửa đổi quy định về cơ chế giá. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm thẩm quyền quyết định giá của Bộ GTVT đối với dịch vụ điều hành GTVT đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư.

Còn tổ chức cá nhân quyết định giá dịch vụ điều hành GTVT đường sắt trên kết cấu hạ tầng đường sắt do mình đầu tư.

Về phí, giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quy định tại Điều 66, luật lần này bổ sung cơ chế giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Cụ thể, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt trực tiếp liên quan đến chạy tàu áp dụng đối với phương thức giao sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư.

Đối với giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt trực tiếp liên quan đến chạy tàu áp dụng đối với phương thức cho thuê hoặc chuyển nhượng có thời hạn quyền sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư.

Về chính sách phát triển đường sắt quy định tại Điều 5 được luật bổ sung quy định đầy đủ, chi tiết trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, kinh doanh đường sắt, công nghiệp đường sắt, phát triển đường sắt chuyên dùng....

Đồng thời, luật quy định rõ Bộ GTVT thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với tài sản hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư, còn UBND cấp tỉnh thực hiện đại diện chủ sở hữu đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị.

Về phương tiện giao thông đường sắt, luật bổ sung quy định đối với niên hạn sử dụng phương tiển giao thông đường sắt. Tuy nhiên sẽ được thực hiện có lộ trình để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của DN kinh doanh vận tải đường sắt.

CP sẽ quy định cụ thể để đảm bảo yêu cầu của các phương tiện giao thông đường sắt dần dần được thay thế nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Nguồn: Vietnamnet

131

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan