Quy định mới về trợ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NÐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (NCCVCM). Nghị định quy định rõ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng như sau: Mức trợ cấp đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945: Diện thoát ly là 1.693.000 đồng; diện không thoát ly 2.874.000 đồng.

Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ: 1.515.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của hai liệt sĩ: 3.030.000 đồng; trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của ba liệt sĩ trở lên là: 4.545.000 đồng. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ) và hưởng mức phụ cấp 1.270.000 đồng. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sống ở gia đình hưởng mức trợ cấp 1.515.000 đồng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến hưởng mức trợ cấp 1.270.000 đồng.

Trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 50%, mức trợ cấp 1.581.000 đồng; suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 90%, mức trợ cấp 3.465.000 đồng…

Trợ cấp ưu đãi hằng năm được quy định: Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng là 500 nghìn đồng. Trợ cấp ưu đãi đối với NCCVCM theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi NCCVCM không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là 300 nghìn đồng...

Nghị định 99/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 27-8-2018. Nghị định 70/2017/NÐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCCVCM hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2018. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại nghị định này, được thực hiện kể từ ngày 1-7-2018.

Nguồn: Báo Nhân dân

123

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan