Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là xe cơ giới) và việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, có hiệu lực từ 01/7/2016.

Nghị định 63 này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý, kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; không áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiểm định xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới gồm: điều kiện về sơ sở vật chất (diện tích mặt bằng của đơn vị đăng kiểm; xưởng kiểm định; Thiết bị kiểm tra, dụng cụ kiểm tra; thiết bị thông tin, lưu trữ, truyền số liệu); điều kiện về nhân lực (Đăng kiểm viên; Nhân viên nghiệp vụ kiểm định; Phụ trách dây chuyền kiểm định; Người đứng đầu đơn vị đăng kiểm).

Nghị định này cũng quy định về việc cấp, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

115

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan