Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong khối ngành sức khỏe, có hiệu lực từ ngày 20-11-2017.

Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định rõ đối với người dạy thực hành gồm: có văn bằng, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu 12 tháng liên tục đến thời điểm giảng dạy thực hành phù hợp trình độ, ngành/chuyên ngành giảng dạy thực hành; trình độ của người giảng dạy thực hành không được thấp hơn trình độ đang được đào tạo của người học thực hành; có chứng chỉ hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề phù hợp chương trình, đối tượng đào tạo thực hành trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Xuất cấp vaccine, hóa chất sát trùng cho bốn địa phương

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) vaccine, hóa chất sát trùng thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ bốn địa phương phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Cụ thể, tỉnh Sơn La: 42.880 liều vaccine lở mồm long móng (LMLM) trâu bò type O, 21.440 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò và 11.500 liều vaccine dịch tả lợn; tỉnh Yên Bái: 30.000 liều vaccine LMLM 2 type (O,A), 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 5.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; tỉnh Nghệ An: 20.000 liều vaccine LMLM 2 type (O,A); 20.000 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò; 25.000 liều vaccine dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Thừa Thiên - Huế: 50.000 liều vaccine LMLM type O và 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Nguồn: Báo Thời Nay

136

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan