Quy định về việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Liên quan đến việc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, để Văn phòng Quốc hội đầu tư xây nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức; mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi Văn phòng Chính phủ về việc này.

Đấu giá quyền sử dụng đất trong hoạt động giao đất, cho thuê đất là phương thức phân phối đất đai đặc biệt của Nhà nước. Khác với giao đất, cho thuê đất theo cách thức thông thường, trong trường hợp này các chủ thể có nhu cầu sử dụng đất phải tham gia đấu giá công khai với những người khác và người nào trả giá cao nhất là người được nhận quyền sử dụng đất. Đấu giá quyền sử dụng đất trong hoạt động giao đất, cho thuê đất góp phần làm giảm đầu cơ đất đai, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể tham gia đấu giá, huy động tối đa nguồn vốn cho ngân sách.

Theo khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 quy định về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, thì Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này: Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân; Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, công tác quản lý đất đai trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thì thực tiễn thi hành pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất đã phát sinh những hạn chế, bất cập.

Theo Văn bản 5003/VPCP-CN ngày 16/5/2017 của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Xây dựng về việc cho ý kiến đối với đề nghị của UBND TP.Hồ Chí Minh về giao khu đất 3.413m2 tại số 302/5 Nơ Trang Long, Phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để Văn phòng Quốc hội đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực miền Nam.

Theo báo cáo của UBND TP.Hồ Chí Minh tại văn bản 2680/UBND-ĐT cho thấy, ngày 16/10/2014 UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5095/QĐ-UBND thu hồi nhà đất tại địa chỉ nêu trên giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất của Thành phố để lập thủ tục bán đấu giá thu tiền nộp ngân sách Thành phố theo quy định. Hiện nay, UBND TP.Hồ Chí Minh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ định giao nhà đất tại địa chỉ nêu trên cho Văn phòng Quốc hội để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Qua nghiên cứu, Bộ Xây dựng nhận thấy, việc đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua như nội dung báo cáo của UBND TP.Hồ Chí Minh tại văn bản 2680/UBND-ĐT ngày 08/5/2017 thuộc trường hợp phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai (điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013).

Mặt khác, theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở 2014 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đáp ứng các điều kiện sau: Là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và có vốn ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì trường hợp khu đất đấu giá thuộc khu vực đã được quy hoạch để đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án thì các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực này phải có đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 21 Luật Nhà ở, khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Như vậy, đối chiếu với các quy định này thì Văn phòng Quốc hội không đủ điều kiện để làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên và người lao động khu vực miền Nam theo quy định của pháp luật.

Việc UBND TP.Hồ Chí Minh căn cứ vào điểm i khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai 2013 đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ định giao Văn phòng Quốc hội thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ, công chức, người lao động tại khu vực miền Nam tại địa chỉ số 302/5 Nơ Trang Long, Phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội ở khu vực phía Nam có khó khăn về nhà ở thì đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh thực hiện chính sách về nhà ở xã hội cho các đối tượng này theo quy định hiện hành

Nguồn: Báo Xây dựng

189

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan