Ra nước ngoài định cư, chứng minh nhân dân có còn hiệu lực?

Tôi đã định cư ở nước ngoài và vẫn giữ chứng minh nhân dân. Chứng minh nhân dân của tôi có còn hiệu lực?

Ảnh minh họa

Bạn đọc có email tuanhoangxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 4 Nghị định 16/2020/NĐ-CP quy định về hủy giá trị giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người thôi quốc tịch, tước quốc tịch, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Kể từ ngày quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của một người có hiệu lực pháp luật, giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật Quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người đó không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam.

2. Việc xóa đăng ký thường trú, thu hồi và hủy giá trị sử dụng Hộ chiếu Việt Nam, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân của đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 24, khoản 2 Điều 26 của nghị định này và pháp luật có liên quan.

Trường hợp giấy tờ hộ tịch của người đã thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam có ghi quốc tịch Việt Nam thì việc thông báo và ghi chú vào sổ hộ tịch việc thay đổi quốc tịch được thực hiện theo quy định tại Điều 25 của nghị định này.

Nếu bạn đã định cư ở nước ngoài mà thôi hoặc bị tước quốc tịch thì chứng minh nhân dân của bạn không còn giá trị.

NAM DƯƠNG

Nguồn: Báo Lao động

60

Gởi câu hỏi