Sản xuất, mua bán thuốc lá phải có giấy phép

Đây là nội dung vừa được bổ sung tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27-6-2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Theo đó, kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định.

Gần 39 tỷ đồng xây dựng khu giết mổ gia súc tại huyện Phú Xuyên

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6510/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu giết mổ gia súc nằm trên địa bàn hai xã Quang Lãng, Tri Thủy (huyện Phú Xuyên). Dự án nhằm kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu giết mổ và chế biến gia súc tập trung với hệ thống hạ tầng giao thông bên ngoài và trong khu vực, thu hút đầu tư và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Dự án được thực hiện trong năm 2018 - 2019; có tổng mức đầu tư dự kiến 38,745 tỷ đồng.

 

Nguồn: Nhân dân điện tử

129

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan