Sản xuất năng lượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

Xin hỏi, doanh nghiệp đầu tư sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải trong Khu kinh tế có được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước hay không? Nếu được miễn thì miễn trong bao lâu?

Trả lời:                                                                                  

Câu hỏi của doanh nghiệp Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử xin tư vấn như sau:

Thư nhất, theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư 2014, sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải là một trong những ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Thứ hai, Điểm c, Khoản 6, Điều 8, Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế quy định: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê đối với:

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động trong Khu kinh tế hoặc thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu kinh tế để thực hiện theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công trong Khu kinh tế.

- Đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng trong Khu kinh tế theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ.

- Đất xây dựng công trình cấp nước trong Khu kinh tế bao gồm: Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị).

Như vậy, từ ngày 20/6/2017, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải trong khu kinh tế sẽ được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạn thuê.

Nguồn: Báo Tài nguyên Môi trường

92

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan