Sẽ "cảnh cáo" sếp doanh nghiệp nhà nước nếu 2 năm không công bố thông tin

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu xử lý lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nếu bản thân DN đó chậm công bố thông tin theo quy định của Chính phủ. Mức xử lý sẽ là “cảnh cáo” hoặc theo các quy định Nghị định 81.

Về tình hình công bố thông tin của các DNNN năm 2017, theo báo cáo, hiện có đơn vị có báo cáo nhưng chưa đầy đủ, có đơn vị chậm báo cáo, có đơn vị 2 năm nay từ khi có quyết định của Chính phủ vẫn chưa có báo cáo gửi về Bộ KH&ĐT (cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tập hợp, báo cáo Chính phủ).

Sếp doanh nghiệp nhà nước sẽ bị xử lý nếu bị phát hiện để 2 năm không công bố thông tin.
Sếp doanh nghiệp nhà nước sẽ bị xử lý nếu bị phát hiện để 2 năm không công bố thông tin.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo DNNN trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Phó Thủ tướng yêu cầu các DNNN phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công bố thông tin trong năm 2017, đồng thời phải xử lý DNNN và người quản lý DN vi phạm quy định về công bố thông tin.

Đặc biệt, đối với các DN chưa thực hiện công bố thông tin trong 2 năm 2016 và 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu phải xử lý trách nhiệm người quản lý doanh nghiệp theo hướng cảnh cáo và các quy định của Nghị định 81 nêu trên.

Về tiến độ công bố thông tin DNNN, mặc dù được quy định thực hiện từ năm 2016 đến nay nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn “cù nhầy”, không thực hiện hoặc thực hiện một cách chống chế. Theo Dự thảo Báo cáo tình hình công bố thông tin của DNNN năm 2017 của Bộ KH&ĐT, tính đến hết năm 2017, mới có 265/622 DN gửi báo cáo để công bố thông tin.

Đáng nói, trong số 357 DN chưa thực hiện công bố thông tin, có các công ty con trực thuộc các tập đoàn lớn như Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) có 5 DN; Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) có 2 DN; Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) có 6 DN; Tập đoàn cao su Việt Nam (VRG) có 4 DN.

Bộ KH&ĐT khẳng định, hiện mới chỉ có 20/84 cơ quan chủ sở hữu (chiếm 23,81%) thực hiện đúng quy định về tổ chức thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Về chất lượng, hầu hết các DN đã công bố thông tin chưa thực hiện công bố đầy đủ 9 loại báo cáo theo quy định, trung bình mỗi DN chỉ công bố khoảng 5 loại báo cáo. Đáng chú ý, hạng mục quan trọng nhất là báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới và báo cáo tài chính doanh nghiệp vẫn yếu kém nhất. Bộ KH&ĐT khẳng định, hiện mới chỉ có 149/265 DN công bố báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới năm 2016 và 146 DN thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2016.

Nguyễn Tuyền

Nguồn: Dân Trí

117

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan