Sơn La: Chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để quyết toán kinh phí CSSKBĐ do BHXH cấp

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa thông báo Kết luận thanh tra số 316/TB-TTr về quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) do Bảo hiểm xã hội cấp tại các đơn vị trường học từ năm 2011 đến hết năm 2016.

Theo đó, việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí CSSKBĐ tại các đơn vị trường học có nội dung chưa đảm bảo, hầu hết các trường học không lập dự toán chi kinh phí CSSKBĐ, theo quy định tại điểm 2, Mục II Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học; nhiều đơn vị trường học trong quá trình quản lý, sử dụng kinh phí được cấp còn có sai sót, khuyết điểm, như: Không thực hiện thủ tục nhập, xuất thuốc, vật tư y tế; không theo dõi tình hình sử dụng thuốc, vật tư y tế trong từng năm học; 165 đơn vị trường học mua thuốc, thiết bị y tế ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế với tổng số tiền 717.747.542 đồng; 27 đơn vị trường học mua thuốc, thiết bị vượt định mức theo quy định của Bộ Y tế với số tiền 128.151.000 đồng; 13 trường chi thủ tục không đảm bảo với số tiền 114.601.400 đồng; 76 trường hợp chi thanh toán không đúng nội dung theo quy định tại Thông tư 14/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Bộ Tài chính với số tiền 473.808.844 đồng (gồm: Mua máy vi tính, máy in; mua cây lọc nước, chậu nhựa, thùng nhựa, xoong, thìa, mua đệm tập thể dục, đồ dùng nhà vệ sinh; vật liệu xây dựng, hỗ trợ nhân viên y tế; hỗ trợ cán bộ kiêm nhiệm; chi thăm hỏi học sinh ốm đau…); Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Nhai phân bổ kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 07 trường học không có trong danh sách được cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp số tiền 70.268.000 đồng.

Tại Kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Sơn La cho biết, việc quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bảo hiểm xã hội cấp tại các đơn vị trường học chưa được thực hiện nghiêm túc, triệt để, nhiều đơn vị trường học chưa thực hiện quyết toán, số kinh phí chưa được quyết toán chiếm tỷ trọng lớn 56%. Toàn bộ kinh phí cơ quan bảo hiểm cấp trong 02 năm 2015,2016 cho các trường thuộc thẩm quyền quyết toán của Sở GD&ĐT và các phòng GD&ĐT đều chưa được quyết toán. Ngoài ra một số đơn vị trường học chưa thực hiện đầy đủ thủ tục tiếp nhận để được cấp kinh phí theo quy định.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La kiến nghị không xuất toán, không thu hồi, yêu cầu các cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý cấp trên của các đơn vị trường học chấp nhận quyết toán đối với các nội dung: Chi không đúng nội dung; chi mua thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế vượt định mức; chi mua thuốc, thiết bị y tế không có trong danh mục; chi thủ tục chưa đảm bảo; chi hỗ trợ cán bộ kiêm nhiệm,… với tổng số tiền 1.434.308.768 đồng vì các khoản chi trên đã phát sinh thực tế, phục vụ cho hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh, sinh viên của nhà trường; các nội dung chi mua các trang, thiết bị y tế mua vượt quy định (tủ thuốc, thùng rác, tủ đựng hồ sơ…) xác minh thực tế các đơn vị nhà trường đều mua để trang bị cho các lớp học (do nhà trường không có nhân viên y tế nên đưa thuốc về các lớp giao cho giáo viên chủ nhiệm quản lý; đơn vị có nhiều điểm trường nên phải trang bị cho mỗi điểm trường 01 tủ thuốc); một số trang thiết bị không có trong quy định như đệm, ga trải giường, ri đô… nhưng thực sự cần thiêt cho phòng y tế trường học đã được các trường học đưa vào sử dụng; một số khoản chi khác thực tế đã chi đến cho cán bộ, giáo viên, học sinh số tiền không lớn, khó thu hồi.

“Những sai phạm kể trên, trách nhiệm thuộc về tập thể các cơ quan BHXH, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện thành phố tổ chức kiểm điểm về các tồn tại, thiếu sót theo kết quả thanh tra xác định và trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan.” Kết luận thanh tra nêu rõ.

Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu các cơ quan BHXH, các cơ quan quản lý giáo dục hoàn thành việc quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu từ năm 2011-2016. Sau thẩm tra quyết toán phải ban hành văn bản thông báo kết quả quyết toán với các đơn vị trường học; xây dựng quy trình quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu để thực hiện trong năm tiếp theo; có văn bản hướng dẫn 53 trường đến làm thủ tục đối chiếu số thu để thực hiện cấp trả kinh phí đủ cho các trường.

Yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với cơ quan BHXH làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tăng cường công tác kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh, Sở GD&ĐT kiến nghị với Bộ Y tế xem xét, sửa đổi bổ sung quyết định quy định danh mục thuốc và thiết bị Y tế trường học cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GD&ĐT và BHXH tỉnh hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí CSSKBĐ tại các đơn vị trường học.

Nguồn: Thanh tra Việt Nam

115

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan