Tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển

Tiến hành nâng cấp trạm bờ tại các Chi cục Thủy sản và thiết bị đầu cuối lắp trên tàu cá để đồng bộ và tương thích với trạm bờ, đáp ứng yêu cầu cập nhật vị trí tự động từ tàu cá về trạm bờ với tần suất 2 giờ/lần cập nhật.

Đó là một trong những yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tại công văn số 3449/BNN-TCTS gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển, khắc phục thẻ vàng của EC.

Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) quy định bắt buộc tàu cá có chiều dài toàn bộ từ 15m trở lên phải lắp thiết bị giám sát hành trình, bật thiết bị 24/24 giờ và kết nối với trạm bờ của Chi cục Thủy sản các tỉnh để quản lý.

Nhằm tăng cường quản lý tàu cá hoạt động trên biển và khắc phục thẻ vàng của EC, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo Sở NN&PTNT tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê thiết bị Movimar (thiết bị vệ tinh) đang sử dụng, hư hỏng, bị mất, thu hồi theo hướng dẫn của văn bản số 6110/BNN-TCTS ngày 26/7/2017 của Bộ NN&PTNT để thu hồi bảo dưỡng, sửa chữa, phân bổ, lắp lại cho tàu cá các tỉnh có nhu cầu theo phân bổ mới của Bộ NN&PTNT.

Tiến hành nâng cấp trạm bờ tại các Chi cục Thủy sản và thiết bị đầu cuối lắp trên tàu cá để đồng bộ và tương thích với trạm bờ, đáp ứng yêu cầu cập nhật vị trí tự động từ tàu cá về trạm bờ với tần suất 2 giờ/lần cập nhật.

Yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng bật thiết bị 24/24 giờ khi đi khai thác hải sản trên các vùng biển. Trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng cố tình vi phạm không bật thiết bị kết nối về bờ thì xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 103/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản và Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 103/2013/NĐ-CP.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ NN&PTNT.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

142

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan