Tăng cường quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Không bố trí quỹ đất đã được quy hoạch để xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá vào mục đích sử dụng khác.

Để tăng cường công tác quản lý tàu cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và chuẩn bị cho các nguồn lực thực hiện các qui định mới theo Luật thủy sản năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển đề nghị chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Ban quản lý Cảng các và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo đúng quy định tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; không bố trí quỹ đất đã được quy hoạch để xây dựng cảng cá khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá vào mục đích sử dụng khác.

Đồng thời, tổ chức rà soát kiểm tra tại các cảng, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho người, tàu cá vào xếp dỡ hàng hóa và neo đậu trú bão, gửi danh dách các khu neo đậu tránh trú bão đủ điều kiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để công bố theo quy định. Đối với cảng cá,  khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do luồng lạch bị bồi lắng, cơ sở hạ tầng bị xuống cấp không đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động cần khẩn trương bố trí kinh phí, sửa chữa, nạo vét, khắc phục. Đối với cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá bị hư hỏng nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người và tàu cá mà không thể sửa chữa, khắc phục được thì tiến hành công bố đóng cảng theo quy định tại Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 8/10/2012 của Chính phủ và tìm giải pháp khắc phục để không làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của ngư dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét luồng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 80/2012/NĐ-CP.

Rà soát, chuẩn bị nguồn lực đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các quy định mới liên quan đến công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017.

Nguồn: Báo Chính phủ

183

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan