Tăng cường quản lý tài sản công

Ngày 9.10, Bộ Tài chính cho biết, trong quý III, Bộ đã ban hành Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc khai thác thông tin tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, Thông tư số 75/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Bộ cũng đã báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng xe ô tô; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2018 và gửi xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Trong tháng 9.2018, Bộ Tài chính đã phê duyệt theo thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 28 cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn các tỉnh, thành phố; điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý và Quyết định điều chuyển tài sản theo thẩm quyền đối với 13 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc cũ của các đơn vị thuộc Trung ương về địa phương quản lý.

Về quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, trong 9 tháng, có 11 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó cổ phần hóa 10 doanh nghiệp nhà nước và 01 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị doanh nghiệp là 29.634 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.329 tỷ đồng.

 

Nguồn: Đại biểu nhân dân

138

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan