Thành phố Lào Cai đủ điều kiện lên đô thị loại II

Đề án đạt 87,77 điểm, với 28/49 chỉ tiêu đạt tối đa chưa cần áp dụng quy chế đặc thù cho đô thị miền núi (chỉ có 4/49 chỉ tiêu cần áp dụng quy chế này để đạt), Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lào Cai.

Đó là kết quả được HĐTĐ Bộ Xây dựng công bố ngày 09/10 sau khi tiến hành thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Lào Cai. 

Theo nội dung Đề án, Thành phố Lào Cai là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm kinh tế – chính trị - văn hóa của tỉnh Lào Cai. Thành phố Lào Cai nằm trên tuyến giao thông huyết mạch Cao tốc Hà Nội – Lào Cai và tuyến đường sắt liên vận quốc tế. Là điểm đầu của hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội - Hải Phòng, thành phố có nhiều thuận lợi để thu hút đầu tư, giao lưu phát triển kinh tế với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, và với các nước trong khu vực. 

Từ khi thị xã Lào Cai được công nhận là đô thị loại III theo Quyết định 1177/2005/QĐ-BXD và trở thành thành phố theo Nghị định 195/2004/NĐ-CP - thành phố đã từng bước xây dựng hình ảnh một trong những trung tâm dịch vụ, thương mại và du lịch của toàn tỉnh và vùng Tây Bắc, xứng đáng với vai trò đô thị động lực thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng khu vực phát triển.   

Về cơ bản, đến nay thành phố Lào Cai đã hội tụ đủ các chỉ tiêu của đô thị loại II, căn cứ theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP

Việc công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lào Cai là tâm huyết của chính quyền và nhân dân địa phương. Hơn nữa, việc nâng loại cho Lào Cai thành đô thị loại II sẽ tạo nhiều động lực để thành phố phát triển bền vững hơn; góp phần xứng đáng vào sự phát triển toàn diện của tỉnh Lào Cai, và của vùng biên giới Tây Bắc của Tổ quốc.

Báo cáo phản biện, báo cáo thẩm định của Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao những kết quả mà thành phố Lào Cai đã đạt được trên chặng đường 10 năm phát triển, với rất nhiều chỉ tiêu đạt cao như mức tăng trưởng bình quân; thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ nhà kiên cố… 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh nhận định, thành phố Lào Cai hoàn toàn xứng đáng được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Đây là một trong số ít địa phương quản lý thực hiện theo quy hoạch rất tốt, có quy chế quản lý kiến trúc. Sau khi được nâng loại, Chính quyền cấp tỉnh và thành phố cần có những chỉ đạo quyết liệt hơn, tập trung các nguồn lực cho những dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để thành phố Lào Cai xứng đáng với vị thế đối trọng với các đô thị biên giới Trung Quốc, có kinh tế đối ngoại phát triển vững chắc mà không cần áp dụng quy chế đặc thù nào. 

Nguồn: Báo Thanh tra

112

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan