Thay đổi điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó sửa đổi điều kiện để được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất tại Nghị định 60/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ.

Giảm thời gian yêu cầu cá nhân phải công tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất hoặc điều tra, đánh giá đất đai từ 36 tháng xuống còn 30 tháng trở lên thì đủ điều kiện thực hiện điều tra, đánh giá đất đai tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Bãi bỏ quy định phải có cán bộ được cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong điều kiện về con người đối với cơ sở phá dỡ tàu biển tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng

Sáng 15-10, tại Hà Nam, Khối thi đua chín tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 3 tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2018.

Năm 2018, phong trào của lực lượng vũ trang chín tỉnh, thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện các mục tiêu thi đua, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong địa bàn quân khu.

Cơ quan quân sự các tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, huấn luyện diễn tập, hội thi, hội thao được triển khai sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị quân đội tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chung tay xây dựng nông thôn mới...

Nguồn: Nhân dân điện tử

155

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan