Thêm một doanh nghiệp dừng chế độ ưu tiên về hải quan

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh An Giang (Công ty thủy sản An Giang) đã được Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị của công ty xin dừng gia hạn chế độ ưu tiên về hải quan.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2211/QĐ-TCHQ về việc đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan đối với Công ty thủy sản An Giang, mã số thuế: 1600583588; địa chỉ: 1.234 Trần Hưng Đạo, phường Đức Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Quyết định này được ban hành căn cứ theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan; Thông tư 72/2015/TT-BTC và Thông tư 07/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp (DN).

Lý do dừng áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan do Công ty thủy sản An Giang không đáp ứng được quy định tại điều 16 Thông tư 72/2015/TT-BTC.

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã đồng ý dừng áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan đối với Công ty TNHH điện tử Loster Đà Nẵng do công ty có văn bản đề nghị không tiếp tục gia hạn chế độ ưu tiên kể từ tháng 7/2019./

Điều 16, Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ: DN đạt điều kiện về hệ thống kiểm soát nội bộ nếu DN đáp ứng các điều kiện sau:

1. DN thực hiện và duy trì các quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của DN;

2. DN có các biện pháp, phương tiện, quy trình kiểm soát nội bộ đảm bảo an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

a. Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa từ doanh nghiệp đến cảng và từ cảng về DN;

b. Kiểm tra an toàn container trước khi xếp hàng lên phương tiện vận tải;

c. Giám sát tại các vị trí quan trọng: Khu vực tường rào, cổng ra vào, kho bãi, khu vực sản xuất, khu vực hành chính;

d. Phân quyền công nhân viên di chuyển, làm việc tại các khu vực phù hợp với nhiệm vụ;

đ. Kiểm soát an ninh hệ thống công nghệ thông tin;

e. An ninh nhân sự.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

176

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan