Thờ cúng liệt sỹ có được hưởng chế độ trợ cấp?

Tôi có một bác là liệt sĩ, bác không có vợ con. Bà nội tôi đang hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ. Nay bà nội tôi mất thì bố tôi và hai cô tôi có được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ không? Thủ tục như thế nào? Chế độ mai táng đối với mẹ liệt sĩ như nào? Xin luật sư tư vấn cho tôi.

Thứ nhất, về chế độ thờ cúng liệt sỹ:

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012); khoản 1 Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng”.

Thủ tục để hưởng trợ cấp thờ cúng căn cứ vào Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thứ hai, về trợ cấp khi thân nhân của liệt sĩ mất:

Bà nội bạn là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì khi mất người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định 31/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng

5. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.”

Mức hưởng mai táng phí sẽ được tính theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012 như sau:

Điều 7. Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

3. Người có công với cách mạng, thân nhân quy định tại điểm e khoản 2 Điều 14 và khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh này chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời là đối tượng điều chỉnh của Luật bảo hiểm xã hội thì mai táng phí do Bảo hiểm xã hội chi trả.”

Căn cứ vào quy định trên, gia đình được nhận tiền mai tang phí và trợ cấp một lần. Về hồ sơ, thủ tục nhận tiền mai táng phí và trợ cấp một lần, theo Điều 39 Thông tư 05/2013/TT- BLĐTBXH.

Nguồn: Vietnamnet

246

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan