Thời điểm xác định hàng trong nước sản xuất được là lúc nào?

Gặp vướng với trường hợp xác định hàng hóa thuộc loại trong nước đã sản xuất được hay chưa và thời điểm nào để xác định, Tổng cục Hải quan vừa có công văn trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề này.

Hiện cơ quan Hải quan không có cơ sở xác định mặt hàng “ngô hạt” thuộc loại trong nước đã sản xuất được hay chưa để làm căn cứ miễn thuế theo quy định. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, trong quá trình xử lý miễn thuế đối với hàng hóa NK để phục vụ dự án đầu tư của Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed có dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tại Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Đồng Tháp thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư và thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

DN đề nghị miễn thuế NK đối với 3 nguyên liệu để sản xuất của dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP gồm: ngô hạt, khô dầu đậu tương, hạt mỳ.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại điểm c Khoản 2 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì: “c) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Khoản 1 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc miễn thuế NK quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: “Căn cứ để xác định ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định tại Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư”. Theo đó, hiện nay việc xác định Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018.

Bên cạnh đó, theo Phụ lục IV Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT thì mặt hàng “khô dầu đậu tương” có tên trong Phụ lục IV nên không được miễn thuế. Các mặt hàng “hạt mỳ”, “ngô hạt” không có tên trong Phụ lục IV nên được miễn thuế.

Tuy nhiên, tại công văn 1422/BKHĐT-KTCN ngày 8/3/2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Cục Hải quan Long An có nêu: “đề nghị Tổng cục Hải quan (bao gồm cả Cục Hải quan Long An) giải quyết mặt hàng NK “ngô hạt” thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm bổ sung mặt hàng này và các sản phẩm nông nghiệp khác dùng làm nguyên liệu, vật tư cho sản xuất công nghiệp vào danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được”. Nhưng đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa bổ sung mặt hàng này vào danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT.

Do đó, cơ quan Hải quan không có cơ sở xác định mặt hàng “ngô hạt” thuộc loại trong nước đã sản xuất được hay chưa để làm căn cứ miễn thuế theo quy định. Vì vậy, để có cở sở thực hiện miễn thuế theo quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về các mặt hàng “hạt mỳ”, “ngô hạt” thuộc loại trong nước đã hay chưa sản xuất được và thời điểm xác định các mặt hàng trên thuộc loại trong nước đã sản xuất được hay chưa và thời điểm nào?

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung các mặt hàng nêu trên vào danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện thống nhất.

Nguồn: Báo Hải quan

218

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan