Thời hiệu để xử lý kỷ luật cán bộ công chức

Tôi công tác tại cơ quan Nhà nước. Trong quá trình làm việc tôi có vi phạm và bị tòa án phạt tù cho hưởng án treo từ năm 2005. Trước khi bị Tòa tuyên, cơ quan tôi có ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong 6 tháng, kể từ đó đến nay không có bất kỳ hình thức kỷ luật nào...

Tôi công tác tại cơ quan Nhà nước. Trong quá trình làm việc tôi có vi phạm và bị tòa án phạt tù cho hưởng án treo từ năm 2005. Trước khi bị Tòa tuyên, cơ quan tôi có ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong 6 tháng, kể từ đó đến nay không có bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị cơ quan bố trí công việc nhưng đến nay vẫn không được giải quyết. Xin hỏi tôi có được cơ quan nhận làm việc trở lại không, điều luật nào điều chỉnh lĩnh vực này? Văn Hà (Hưng Yên).

Trả lời: Tại Điều 9 Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ công chức: Thời hiệu xử lý kỷ luật là khoảng thời gian quy định phải tiến hành xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và được tính từ thời điểm cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật xác định cán bộ, công chức có hành vi vi phạm kỷ luật cho đến thời điểm Hội đồng kỷ luật họp là 3 tháng.

Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hiệu xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 6 tháng. Quá thời hiệu xử lý kỷ luật thì chấm dứt việc xem xét kỷ luật cán bộ, công chức. Trường hợp cán bộ, công chức liên quan đến vụ việc đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử thì thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật tính từ ngày phán quyết của Tòa án về hành vi vi phạm của cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật.

Theo Điều 10 Nghị định 35/2005/NĐ-CP ngày 17-3-2005 của Chính phủ quy định về tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật:  Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thấy cán bộ, công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày. Trường hợp đặc biệt do có nhiều tình tiết phức tạp cần được làm rõ thì có thể kéo dài nhưng không được quá 3 tháng. Hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, nếu cán bộ, công chức chưa bị xử lý kỷ luật thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý phải bố trí cán bộ, công chức về vị trí công tác cũ hoặc bố trí công việc phù hợp.

Căn cứ vào quy định trên thì thời hiệu để xử lý kỷ luật đã hết. Vì vậy cơ quan nơi trước đây ông công tác phải bố trí công việc cho ông về vị trí công tác cũ hoặc bố trí công việc mới phù hợp.

Nguồn: An ninh Thủ đô

151

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan