Thông tư 13/2019/TT-BTC: Gỡ vướng về thủ tục, thúc đẩy doanh nghiệp cổ phần hóa lên sàn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Thị trường UPCoM có cơ hội đón nhận thêm các DN mới khi Thông tư 13 có hiệu lực.

Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ, theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp chào sàn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa (DNNN CPH).

Khuyến khích DN CPH sớm chào sàn

Để thúc đẩy quá trình CPH DNNN, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2017/NĐ-CP, trong đó bổ sung một số quy định về việc gắn CPH DNNN với niêm yết/đăng ký giao dịch (NY/ĐKGD) trên thị trường chứng khoán (TTCK). Hướng dẫn Nghị định 126, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 40/2018/TT-BTC, trong đó quy định cụ thể về trình tự, thủ tục gắn đấu giá CPH của DNNN với việc đăng ký, lưu ký và ĐKGD trên TTCK. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các văn bản pháp luật về CPH và ĐKGD chưa quy định về nghĩa vụ của DNNN CPH, đặc biệt là các doanh nghiệp (DN) không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng (CTĐC) về vốn và cổ đông. Hiện các DN này không phải là CTĐC nên dù phải thực hiện ĐKGD nhưng cũng không thuộc quản lý, giám sát của UBCKNN và không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chứng khoán. Do đó, cần phải sửa đổi, bổ sung Thông tư 180 để thống nhất các quy định về việc ĐKGD của các DNNN CPH.

Theo bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCKNN, Thông tư 13 vừa ban hành đã sửa đổi, bổ sung và làm rõ đối tượng thực hiện ĐKGD áp dụng đối với DN CPH theo phương thức đấu giá công khai để phù hợp với các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật CPH DNNN. Theo đó, Thông tư 13 đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng cụ thể là "DNNN CPH dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng".

Cùng với đó, thông tư mới đã sửa đổi quy định về trình tự thủ tục ĐKGD của DN CPH theo hướng dẫn chiếu đến văn bản pháp luật CPH. Mặt khác, "Thông tư 13 đã sửa đổi các quy định liên quan đến hồ sơ ĐKGD, thay đổi ĐKGD theo hướng đơn giản hóa và thuận tiện với các tổ chức, để khuyến khích họ chào sàn chứng khoán" - lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường cho hay.

Gỡ khó về điều kiện báo cáo tài chính

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 180, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày UBCKNN có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký CTĐC hoặc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, CTĐC phải hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và ĐKGD trên hệ thống UPCoM. Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 180 về hồ sơ ĐKGD yêu cầu các công ty phải có báo cáo tài chính năm liền trước năm ĐKGD đã được kiểm toán theo quy định pháp luật và báo cáo kiểm toán vốn (trường hợp có tăng vốn trong năm ĐKGD).

Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều CTĐC mới thành lập dưới 1 năm hoặc mới thay đổi loại hình DN, tái cơ cấu DN, nên không có báo cáo tài chính năm liền trước, hoặc báo cáo tài chính năm liền trước không đủ 12 tháng. Điều này phần nào làm ảnh hưởng tới quá trình chào sàn của các DN trong các trường hợp đó. Chính vì vậy, Thông tư 13 đã có thêm các quy định mới, nhằm "gỡ vướng" cho những phát sinh trong thực tiễn, hỗ trợ DN chưa đủ điều kiện về báo cáo tài chính có thể ĐKGD trên sàn chứng khoán. Cụ thể, theo quy định của Thông tư 13, DN CPH cùng năm ĐKGD dẫn đến không có báo cáo tài chính năm liền trước năm ĐKGD, thì giao cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm ĐKGD đã kiểm toán của DN trong giai đoạn là DNNN. 

Đối với trường hợp DN CPH trước năm nộp hồ sơ ĐKGD dẫn đến báo cáo tài chính năm liền trước năm ĐKGD không đủ 12 tháng, cũng được giao cho HNX xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

Bên cạnh đó, với các trường hợp báo cáo tài chính của công ty hợp nhất có sự tham gia của công ty niêm yết, mà sau hợp nhất không đủ điều kiện niêm yết thì phải ĐKGD UPCoM, Thông tư 13 cũng giao cho HNX xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm ĐKGD đã được kiểm toán của công ty hợp nhất. Trường hợp không có báo cáo tài chính năm liền trước, thì DN được sử dụng báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty bị hợp nhất.

Bên cạnh đó, thông tư đã bổ sung quy định về các trường hợp khác nộp báo cáo tài chính theo hướng dẫn của sở giao dịch chứng khoán sau khi được UBCKNN chấp thuận để bao quát tất cả các trường hợp phát sinh. Đối với trường hợp DN tăng vốn hoặc thay đổi loại hình DN, tổ chức lại DN trong năm ĐKGD thì ngoài báo cáo tài chính theo quy định, thông tư đã bổ sung việc DN phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để HNX xem xét hồ sơ tính trên số vốn thay đổi mới của DN ĐKGD.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

163

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan