Thu hồi đất và việc hỗ trợ tiền mua nhà ở tái định cư

Năm 2008, Gia đình tôi bị thu hồi hết đất vườn và thổ cư (đất vườn: 250.000 đồng/m2 và đất thổ: 2.000.000 đồng/m2) do ảnh hưởng dự án Trụ sở cơ quan nhà nước, bồi thường theo bảng giá đất nhà nước và được bố trí tái định cư tại khu tái định cư tập trung. Đến năm 2018, tôi được giao nền tái định cư theo giá của thành phố quyết định, giá đất này do Công ty tư vấn giá đất thực hiện theo phương pháp so sánh giá chuyển nhượng là rất cao (10.000.000 đồng/m2), nên tôi không đủ khả năng đóng tiền sử dụng đất, gia đình thuộc hộ nghèo.

Xin hỏi nhà nước bồi thường giá đất nhà nước quy định thấp nhưng giao nền tái định cư theo giá cụ thể cao gấp nhiều lần như vậy có đúng quy định pháp luật?

Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 74, 79 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Trong trường hợp này, gia đình bạn bị thu hồi đất vườn và đất ở nên bạn cần phải tra giá đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm có quyết định thu hồi đất để xác định việc bồi thường với mức giá 250.000 đồng/m2 đối với đất vườn và 2.000.000 đồng/m2 đối với đất ở đã phù hợp và đúng quy định hay chưa.

Đối với việc bạn được giao một suất đất nền tại nơi tái định cư thì giá tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư hoặc giá bán nhà ở tái định cư do UBND cấp tỉnh quyết định (khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013).

Trường hợp giá giao đất nền tái định cư cao gấp nhiều lần so với giá được bồi thường về đất khi bị Nhà nước thu hồi và không đủ để mua một suất tái định cư thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu theo khoản 4 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013, Điều 27 Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường

331

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan