Thu thuế môn bài theo hướng dẫn mới

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cục thuế địa phương thực hiện thu thuế môn bài.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về thuế môn bài theo hướng đưa vào nội dung quy định tại Luật phí, lệ phí.

Trong thời gian chưa có văn bản chính thức, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu thuế môn bài theo hướng: đối với các trường hợp đã thực hiện đăng ký thuế từ 31/12/2014 trở về trước, hoặc đã được cơ quan thuế xác định mức thuế môn bài phải nộp để lập sổ bộ thuế môn bài năm 2015 theo hướng dẫn tại Công văn số 5095/TCT-CS ngày 17/11/2014 của Tổng cục Thuế thì tiếp tục thu, nộp theo mức đã xác định.

Đối với các trường hợp đăng ký thuế từ ngày 01/01/2015 trở đi hoặc chưa được cơ quan thuế xác định mức thuế môn bài phải nộp năm 2015 thì nộp thuế theo mức tương đương với các trường hợp đang hoạt động đã thu thuế môn bài, có cùng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp này, cơ quan thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các tiêu chí như: ngành nghề kinh doanh; số vốn ghi trên giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 để xác định mức thuế môn bài phù hợp.

Theo hướng dẫn tại công văn số 5095/TCT-CS ngày 17/11/2014 của Tổng cục Thuế:

Thuế Môn bài năm 2015 tiếp tục thực hiện theo quy định tại: Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế Môn bài; Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục thực hiện bậc thuế môn bài đã xác định khi lập bộ thuế môn bài năm 2014 để thu thuế môn bài năm 2015. Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2015 thì Cục Thuế căn cứ vào quy định về thuế môn bài và tình hình thực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2015 cho phù hợp.

Việc miễn, giảm thuế môn bài năm đối với hộ gia đình đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối được thực hiện theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

102

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan