Thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh thế nào?

Tôi tốt nghiệp ngành bác sỹ đa khoa và đã có một thời gian làm việc tại phòng khám tư nhân. Nay, tôi muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thực hiện như thế nào?

Luật gia Nguyễn Thị Trang, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

b) Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

c) Văn bản xác nhận quá trình thực hành;

d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;

đ) Phiếu lý lịch tư pháp;

e) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

Khoản 1 và khoản 2 Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề như sau :

1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 27 của Luật này được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế.

2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do. 

NGUYỄN TRANG

Nguồn: Lao động

649

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan