Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Đến nay, toàn bộ 24 quận ủy, huyện ủy và 44 đảng ủy trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19-6-2013 Quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCOCS) tại nơi làm việc. Thực tế cho thấy, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khích lệ và những bài học kinh nghiệm quý. Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục…

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, đầu mối giao thông lớn của đất nước, đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 110.000 doanh nghiệp (DN) hoạt động với khoảng 2,7 triệu công nhân lao động, trong đó, 15 khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) có khoảng 300.000 công nhân lao động. Từ năm 2010 đến nay, số DN ngoài khu vực nhà nước tăng khoảng 10.000 DN/năm. Năm 2015, các DN này cùng với DN nhà nước đã đóng góp đến 84% tỷ trọng của các thành phần kinh tế trong GDP của thành phố.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, số công nhân lao động và DN đông khiến những tranh chấp về quyền lợi dễ phát sinh. Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh xác định, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP (Nghị định 60) của Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu nhau hơn, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người lao động, hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể xảy ra, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Thực hiện Nghị định 60, TP Hồ Chí Minh đã chú trọng công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCOCS trong DN của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, từ đó phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu, sau đó đồng loạt triển khai tại các cơ quan, đơn vị. Giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) thành phố có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố thực hiện tuyên truyền, tập huấn kỹ năng cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ nội dung Nghị định này.

Theo LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định 60. Đảng ủy các KCX-KCN đã tổ chức hội nghị chuyên đề về Nghị định 60, tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ trong các DN khu vực ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Quận Bình Thạnh mời các giám đốc, chủ tịch công đoàn cơ sở, các DN ngoài nhà nước có tổ chức cơ sở Đảng, DN có nhiều lao động... để cùng trao đổi kinh nghiệm về cách làm, cách thực hiện Nghị định 60... Đại diện UBND quận Bình Thạnh khẳng định, những DN có tổ chức Đảng, công đoàn vững mạnh và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể thì thường hài hòa, ổn định và đời sống người lao động được chăm lo tốt. Ngược lại, các DN yếu về mảng này lại thường xảy ra các tranh chấp, thậm chí xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể, đòi tăng lương, tăng phúc lợi xã hội, giảm giờ làm…

Các cơ quan chức năng của thành phố cũng đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định 60 một cách thường xuyên, nghiêm túc. Trong hai năm 2014, 2015 và bảy tháng đầu năm 2016, thành phố đã kiểm tra việc thực hiện Nghị định 60 tại 52 DN. Năm 2015, các quận, huyện ủy kiểm tra 125 DN; các đảng ủy khối trên cơ sở trực thuộc Thành ủy kiểm tra 148 DN. Cùng thời gian này, Sở LĐ-TB-XH thành phố phối hợp với 24 quận, huyện kiểm tra hơn 200 DN. Riêng Ban quản lý các KCX-KCN đã kiểm tra 131 DN và đã xử phạt vi phạm hành chính 28 DN vì không thực hiện đầy đủ Nghị định 60…

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền ở thành phố chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị định 60. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện QCDCOCS, các chế độ, chính sách, nhất là pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi của người lao động như Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội chưa tốt, còn để xảy ra nhiều vụ khiếu kiện, ngừng việc tập thể trên địa bàn thành phố.

Thực tế cũng cho thấy, việc triển khai thực hiện QCDCOCS trong DN còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng. Nhiều DN chưa tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại với người lao động; có nơi còn vi phạm pháp luật lao động, nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung nhìn nhận: Nơi nào tổ chức Đảng, công đoàn quan tâm, chăm lo tốt đời sống người lao động, tổ chức tốt các hội nghị công chức viên chức và người lao động, tổ chức đối thoại với người lao động…, thì nơi ấy có hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao, không phát sinh tranh chấp lao động. Do đó, cần không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, xây dựng quy trình đối thoại, có hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hình DN để tránh việc làm hình thức. Bên cạnh đó, cũng cần có chế tài đối với chủ DN không thực hiện nghiêm các quy định về QCDCOCS, kể cả chế tài phạt tiền.

Kinh nghiệm sau ba năm thực hiện Nghị định số 60 ở TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định rõ thêm: Phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong DN để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, dân chủ và tiến bộ. Công tác tuyên truyền cũng rất quan trọng, vì có nhận thức đúng thì việc tổ chức thực hiện mới tốt. Mục tiêu đầu tiên chính là dân chủ cho người lao động và thông qua dân chủ để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động. Không ngừng xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ, từ đó bảo đảm ổn định hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho DN. Bên cạnh đó, người lao động cần chủ động đối thoại về mặt chính sách với chủ sử dụng lao động để bảo vệ quyền lợi của mình…

Nguồn: Nhân dân điện tử

116

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan