Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thành phố Hồng Ngự

Sáng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thông qua nghị quyết thành lập 2 phường An Bình A, An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Việc thành lập phường An Bình A trên cơ sở toàn bộ 27,03 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.379 người của xã An Bình A.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, trong những năm qua, các xã An Bình A, An Bình B có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh. Tổng thu ngân sách hàng năm của các xã đều đạt và vượt chỉ tiêu của thị xã giao, góp phần bổ sung ngân sách cho thị xã; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Cả hai xã đã được đánh giá đạt 12/12 tiêu chuẩn phường của đô thị loại III.

Từ thực tế đó, việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã là yêu cầu tất yếu và cần thiết, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Việc thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050”, ông Tân nói.

Luân Dũng

Nguồn: Báo Tiền phong

89

Gởi câu hỏi