Tổng cục Thuế hướng dẫn DN thực hiện thủ tục về thuế quan XNK

Qua Website Chính phủ, ông Nguyễn Mạnh Hùng (Công ty TNHH Kỹ thuật-Thương mại STD&T) đề nghị được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về thuế quan trong xuất nhập khẩu hàng hóa thương mại đối với trường hợp cụ thể của công ty ông. Ngày 25/5/2007, ông Phạm Duy Khương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có văn bản trả lời gửi về Website Chính phủ.

Nội dung thư của ông Hùng nêu: Công ty TNHH Kỹ thuật-Thương mại STD&T là một công ty chuyên nhập hàng hóa từ các doanh nghiệp ở nước ngoài về bán lại cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khi thực hiện hợp đồng mua hàng của một doanh nghiệp ở nước ngoài, công ty không làm thủ tục nhập khẩu hàng về Việt Nam, nên không có hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong trường hợp này, để tiến hành kê khai thuế suất và hóa đơn doanh nghiệp thì phải thực hiện các thủ tục như thế nào? Căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa có thể kê khai thuế và xuất hóa đơn được không?

Trường hợp hàng về đến kho ngoại quan rồi tái xuất sang một nước thứ 3 thì thủ tục hải quan và thuế suất như thế nào? Nếu công ty nhượng quyền thương mại cho đơn vị khác thì đơn vị nhượng quyền thương mại và đơn vị nhận nhượng quyền thương mại phải thực hiện thủ tục kê khai thuế và xuất hóa đơn như thế nào? Thuế suất hoạt động nhượng quyền thương mại là bao nhiêu?

Trả lời các câu hỏi trên, Tổng cục Thuế có công văn hướng dẫn, trả lời cụ thể như sau:

Tại điểm 22 mục I phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP (ngày 10/12/2003) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường  qua Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái sản xuất; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu đã ký với nước ngoài. Hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT trong trường hợp này do cơ quan hải quan giải quyết. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGT trong các trường hợp này”.

Căn cứ vào quy định trên, đề nghị Công ty của ông Hùng có hàng chuyển khẩu liên hệ với Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi về trường hợp Công ty có hàng về đến kho ngoại quan rồi xuất qua nước khác thì thực hiện các thủ tục quy định tại điểm 4 mục VII Thông tư số 112/2005/TT-BTC (ngày 15/12/2005) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Tại điểm 3.27 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC quy định: Thuế suất thuế GTGT của hoạt động nhượng quyền thương mại là 10%. Công ty kê khai thuế và xuất hóa đơn đối với hoạt động nhượng quyền thương mại thực hiện theo hướng dẫn tại mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên. Thu nhập phát sinh của hoạt động nhượng quyền thương mại được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Nguồn: Báo chính phủ

78

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan