Trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Hỏi: Bộ đội biên phòng (BĐBP) có trách nhiệm gì trong việc quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG), giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới?

Thào A Sử, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Trả lời: Điều 30 Nghị định 140/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/6/2004 về Quy định chi tiết một số điều của Luật BGQG, quy định như sau:
1- Bộ Tư lệnh BĐBP có trách nhiệm làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, bảo vệ BGQG, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP.

2- Những vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, khu vực biên giới và giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, Bộ Tư lệnh BĐBP được chủ động báo cáo, quan hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, các bộ, các ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền nước tiếp giáp để trao đổi giải quyết đồng thời báo cáo Bộ Quốc phòng.

3- BĐBP hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có liên quan đến BGQG, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và tại các cửa khẩu;

4- BĐBP được bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và tại các cửa khẩu; kiểm tra, kiểm soát qua lại biên giới, ra vào khu vực biên giới, vành đai biên giới; kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh tại các cửa khẩu (trừ cửa khẩu hàng không do Bộ Công an quản lý); đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, sẵn sàng chiến đấu chống xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lược theo quy định của pháp luật; 

5- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang, các ngành liên quan làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân. Theo Ủy ban Dân tộc

Nguồn: Báo Tin tức

84

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan