Trường hợp nào áp dụng chào hàng cạnh tranh?

Ông Phạm Văn Kiên được giao phụ trách công tác lựa chọn đơn vị thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ giáo dục. Tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh việc thực hiện lựa chọn đơn vị phải thực hiện theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính. Theo qui định gói thầu có giá trên 500 triệu đồng thì việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phải thực hiện chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, trong Thông tư trên nội dung chào hàng cạnh tranh chưa nói đến việc thực hiện đối với gói thầu dịch vụ. 

Ông Kiên đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy trình thực hiện.

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Gói thầu “lựa chọn đơn vị thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ giáo dục” là gói thầu dịch vụ được quy định tại tiết h “các dịch vụ khác” và tiết l “các loại dịch vụ khác được mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị” thuộc khoản 1, Điều 2, Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Theo quy định tại Điều 34 Thông tư nêu trên thì chào hàng cạnh tranh trong mua sắm tài sản được thực hiện khi có đủ các điều kiện:

- Gói thầu có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng;

- Nội dung mua sắm là tài sản thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu mà không phải thông qua đặt hàng thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sẻ dụng và các đặc tính khác).

Đối với trường hợp ông Kiên hỏi là gói thầu dịch vụ có tổng kinh phí thực hiện trên 1 tỷ đồng, mới chỉ đáp ứng được điều kiện thứ nhất mà chưa đáp ứng đủ cả 2 điều kiện nêu trên.

Do vậy, gói thầu này không đủ điều kiện để thực hiện “chào hàng cạnh tranh”, thay vào đó gói thầu này được thực hiện theo quy trình quy định tại Chương IV Thông tư trên về thực hiện lựa chọn nhà thầu áp dụng chính thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu.

Nguồn: Báo chính phủ

169

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan