Trường hợp nào được xét tuyển vào công chức?

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng là đối tượng được xét tuyển vào công chức.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25-11-2019.

Theo đó, việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với các nhóm đối tượng sau:

- Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học (hiện hành không quy định).

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng (hiện hành không quy định).

Như vậy, so với hiện hành thì đã bỏ nhóm đối tượng là người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số;

Và bổ sung thêm 2 nhóm đối tượng được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 có hiệu lực vào ngày 1-7-2020.

A.Khánh ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Nguồn: Lao động

231

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan