Từ 1/1/2018: 25 hành vi dù chuẩn bị phạm tội vẫn có thể phải ngồi tù

Theo BLHS 2015, từ 1/1/2018, người có hành vi chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự với 25/314 tội danh thuộc các nhóm: xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người; xâm phạm sở hữu; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội xâm phạm an toàn công cộng.

BLHS 2015 nêu rõ, chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm. Do đó, việc tìm kiếm phương tiện, tạo điều kiện cho hành vi giết người, cướp tài sản, gián điệp, khủng bố... đều bị coi là phạm tội.

Điều 123 về tội Giết người quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp: giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, giết phụ nữ mà biết là có thai, để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, có tính chất côn đồ, có tổ chức... thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù 1-5 năm.

Điều 168 về tội Cướp tài sản nêu rõ, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù 3-10 năm. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù 1-5 năm.

Điều 169 về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định, người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 2-7 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác… thì bị phạt tù từ 5-12 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1-5 năm.

Điều 108 về tội Phản bội Tổ quốc quy định, công dân Việt Nam nào cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù 1-5 năm.

Còn theo Điều 109 về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bị khép vào tội này. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù 1-5 năm.

Điều 110 về tội Gián điệp nêu rõ, người nào có một trong các hành vi: hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại nước CHXHCN Việt Nam; gây cơ  để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài… thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù 1-5 năm.

Điều 111 về tội Xâm phạm an ninh lãnh thổ quy định, người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam, thì bị coi là phạm tội trên. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù 1-5 năm.

Điều 113 về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân nêu rõ, người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù 1-5 năm.

Ngoài ra, người chuẩn bị phạm một số tội khác như: Chống phá cơ sở giam giữ (điều 119), Tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân (điều 120), Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (điều 134), Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả (điều 207), Khủng bố (điều 299), Rửa tiền (điều 324)… cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

94

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan