Từ 1/3/2017: thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng

Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, kể từ 1/3/2017, Thông tư 329/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành. Theo đó, bắt buộc thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định 119/2015/NĐ-CP (NĐ 119) quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 119.

Theo đó, Thông tư 329/2016/TT-BTC được xây dựng có cơ sở pháp lý, đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn triển khai bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư hướng dẫn 4 nội dung chính liên quan tới quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng; bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường và việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Các hợp đồng bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đã giao kết trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Việc ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC sẽ giúp các chủ đầu tư bảo vệ tài chính cho các công trình xây dựng, lắp đặt không may bị thiệt hại về tài sản do các rủi ro không lường trước được xảy ra trong thời gian thi công xây dựng, kể cả các rủi ro có nguyên nhân từ công việc tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng; bảo vệ tài chính cho người lao động thi công trên công trường bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền bảo hiểm lên tới 100 triệu đồng/người/vụ.

Thông tư được ban hành cũng tạo cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm an toàn tài chính qua việc phân tán, chia sẻ rủi ro thông qua tái bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất lớn. Mặt khác, việc ban hành Thông tư giúp các cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân  trong triển khai bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nguồn: Tổng cục Thuế

140

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan