Từ 11/7, điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt

Từ ngày 11/7 tới, giá nước sạch sinh hoạt ở Đô thị đặc biệt, đô thị loại I sẽ có giá tối thiểu là 3.500 đồng/m3 và tối đa là 18.000 đồng/m3

Từ ngày 11/7 tới, giá nước sạch sinh hoạt ở Đô thị đặc biệt, đô thị loại I sẽ có giá tối thiểu là 3.500 đồng/m3 và tối đa là 18.000 đồng/m3 thay cho các mức hiện tại 3.000 đồng/m3 - 12.000 đồng/m3 .

Bộ Tài chính đã có Thông tư 88/2012/TT-BTC ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt sẽ được áp dụng từ ngày 11/7 tới.

Theo đó, giá nước sạch ở Đô thị đặc biệt, đô thị loại I sẽ có giá tối thiểu là 3.500 đồng/m3 và tối đa là 18.000 đồng/m3 thay cho quy định tại Thông tư số 100/2009/TT-BTC, khung giá nước ở khu vực này chỉ có giá từ 3.000 đồng/m3 - 12.000 đồng/m3.

Tương tự, khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt ở đô thị loại II, loại III, loại IV, loại V sẽ có mức mới từ 3.000 đồng/m3 - 15.000 đồng/m3 thay vì mức cũ là từ 2.000 đồng/m3 - 10.000 đồng/m3.

Ở khu vực nông thôn, khung giá nước sạch sinh hoạt mới sẽ điều chỉnh từ mức 1.000 - 8.000 đồng/m3 lên mức 2.000-11.000 đồng/m3. Các mức giá mới trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, đô thị được phân thành 6 loại như sau: loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV và loại V được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận. Đô thị loại đặc biệt là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và các đô thị trực thuộc.

Đô thị loại I, loại II là thành phố trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và có thể có các đô thị trực thuộc; đô thị loại I, loại II là thành phố thuộc tỉnh có các phường nội thành và các xã ngoại thành.

Đô thị loại III là thành phố hoặc thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thành, nội thị và các xã ngoại thành, ngoại thị.

Đô thị loại IV là thị xã thuộc tỉnh có các phường nội thị và các xã ngoại thị. Đô thị loại IV, đô thị loại V là thị trấn thuộc huyện có các khu phố xây dựng tập trung và có thể có các điểm dân cư nông thôn.

Nguồn: Báo Giao thông

74

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan