Từ 15/8 áp dụng quy định mới với người nghiện ma túy

Theo Điều 1 Nghị định số 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các điểm c,d và đ khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2013/NĐ-CP về đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 3 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện.

Người nghiện ma túy đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật mà bị phá hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị áp dụng biện pháp chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Việc áp dụng biện pháp chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 6 tháng đã 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) về một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản VPHC tại lần vi phạm này thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên.

Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 06 tháng đã hai lần bị xử phạt VPHC về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản VPHC tại lần vi phạm này thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên.

Quy định này sẽ được áp dụng từ 15/8/2016.

Nguồn: Báo Pháp luật

359

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan