Từ bao nhiêu tuổi mới được phép nhận con nuôi?

Em gái tôi mới tốt nghiệp đại học song muốn nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi. (Hải Bình).

Xin hỏi, tuổi của em có được pháp luật cho phép làm điều này không?

Luật sư trả lời

Theo khoản 1 điều 3 Luật Nuôi con nuôi 2010, nhận con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ, con giữa những người nhận con nuôi và người được nhận nuôi. Trong đó, cha mẹ nuôi là người nhận con sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.

Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên.

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở, bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

d) Có tư cách đạo đức tốt.

Nếu em bạn đáp ứng đủ các yêu cầu trên, nộp hồ sơ và được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận đủ các điều kiện theo quy định luật này, sẽ được trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Nguồn: VnExpress

162

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan