Từ ngày 31/3, tàu Cảnh sát biển Việt Nam sẽ "khoác áo mới"

Bắt đầu từ ngày 31/3/2015, phù hiệu, màu sơn trên thân tàu Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi.

Đây là nội dung của Nghị định 13/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 9, Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có hiệu lực vào ngày 31/3/2015.

Trước đây, Nghị định 86/2009/NĐ-CP quy định tên tiếng Anh của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ghi trên thân tàu là: VIETNAM MARINE POLICE. Từ 31/3/2015 tên tiếng Anh sẽ đổi thành VIETNAM COAST GUARD.

Màu sơn, tên tiếng Anh của tàu Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được thay đổi từ ngày 31/03/2015

Ngoài ra, màu sơn xanh hiện nay của tàu tuần tra thuộc Cảnh sát biển Việt Nam cũng sẽ thay đổi. 

Khoản 3 điều 9, Nghị định 86 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Tàu tuần tra, tàu bảo vệ môi trường và các loại tàu bảo đảm, hậu cần, thân tàu sơn màu trắng, mặt boong sơn màu xanh lá. Phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của tàu, sơn màu xanh dương. Cabin sơn màu trắng, trên hai mạn cabin là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM kiểu chữ in hoa, màu xanh dương.

Các xuồng tuần tra cũng sơn màu trắng. Phía trước vạch ký hiệu là số phiên hiệu của xuồng, sơn màu xanh dương. Phía sau vạch ký hiệu, hàng trên là dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, hàng dưới là dòng chữ VIETNAM COAST GUARD kiểu chữ in hoa, màu xanh dương. Cabin sơn màu trắng.

Nghị định mới còn cho phép Tư lệnh Cảnh sát biển "quy định cụ thể kích thước vạch số 1, phù hiệu Cảnh sát biển Việt Nam, dòng chữ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM, VIETNAM COAST GUARD, hình cờ đỏ, sao vàng trên ống khói phù hợp với từng chủng loại tàu, xuồng tuần tra CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM”.

Nguồn: Infonet

122

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan