Tư nhân không được biên tập hồi ký

Đây là một trong các nội dung mới của Luật xuất bản 2012 và nghị định 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản, được đại diện lãnh đạo Cục Xuất bản và Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Luật xuất bản vào sáng 8-4.

Hội nghị này là hoạt động tuyên truyền pháp luật về xuất bản mới nhất tại TP.HCM kể từ khi nghị định 195 có hiệu lực thi hành vào ngày 1-3-2014.

Đại diện Cục Xuất bản, ông Hoàng Ngọc Bình - trưởng phòng pháp chế - điểm lại các điểm mới của Luật xuất bản 2012Nghị định 195/2013/NĐ-CP thể hiện ở nhiều nội dung. Trong đó, về liên kết xuất bản trong Luật xuất bản 2012 quy định có bốn hình thức liên kết: khai thác bản thảo, biên tập sơ bộ bản thảo, in xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm.

Cụ thể, khoản 4, điều 23 quy định: “Đối với tác phẩm, tài liệu có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết biên tập sơ bộ bản thảo”. Ngoài ra, trong liên kết xuất bản, nghị định 195 quy định nhà xuất bản phải trực tiếp ký hợp đồng in với cơ sở in xuất bản phẩm (khoản 1, điều 11). Đây là điểm mới so với cách làm trước đây là những đơn vị tư nhân liên kết xuất bản được ký hợp đồng in các xuất bản phẩm mà họ đầu tư.

Ngoài ra, nghị định 195 cũng quy định điều kiện để thành lập nhà xuất bản là: trụ sở có diện tích sử dụng từ 200m² trở lên, có ít nhất 5 tỉ đồng để bảo đảm hoạt động xuất bản. 5 tỉ đồng này được hiểu như vốn pháp định, và được yêu cầu mỗi nhà xuất bản phải duy trì trong hoạt động của mình.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ

122

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan