Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023.

Theo đó, Đề án đặt mục tiêu là mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân nắm được đường lối, chủ trương của Đảng trong việc quản lý, bảo vệ biển đảo Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng này; nâng cao trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đặc biệt, Đề án sẽ tuyên truyền để các nước trong khu vực và thế giới hiểu đầy đủ, chính xác hơn về chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam nói chung, Luật Cảnh sát biển nói riêng.

Tàu tuần tra cảnh sát biển.

Việc tuyên truyền Luật ra thế giới còn nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thành viên của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 có trách nhiệm, luôn tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế; sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức chung; hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển bền vững.

Một trong những nội dung quan trọng của Đề án là biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, phát hành đến các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ban chỉ huy quân sự ở bộ, ngành trung ương và địa phương; nhân dân vùng ven biển, hải đảo; lực lượng chức năng thuộc ban, bộ, ngành có liên quan tới biển; cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ quán các nước ở Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của quốc gia khác có quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ Quốc phòng được giao tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về Luật Cảnh sát biển và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra quá trình thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội thông qua tháng 11/2018 gồm 8 chương, 41 điều; có hiệu lực từ 1/7/2019. Theo Luật này, Cảnh sát biển Việt Nam là một lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, được trang bị tàu thuyền, máy bay và các phương tiện khác; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nhiệm vụ của lực lượng này là thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp và phương án bảo vệ an ninh quốc gia, thực thi pháp luật trên biển.

Cảnh sát biển có quyền tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự, truy đuổi tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển hoặc bắt giữ tàu biển theo quy định.

Nguồn: Báo chính phủ

215

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan