UBCK đề xuất mạnh tay với vi phạm chứng khoán

“Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK sẽ đảm bảo chế tài có tính bao quát, xử phạt được các hành vi vi phạm mới trên thị trường, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm”, bà Vũ Thị Chân Phương, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) trao đổi với ĐTCK.

Những quan điểm mới khi sửa Nghị định 108 là gì, thưa bà?

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh, Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; Bộ Tài chính ban hành nhiều thông tư hướng dẫn thi hành.

Các văn bản pháp luật mới về chứng khoán làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia TTCK, từ đó đặt ra yêu cầu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP để bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo tính thực thi của các văn bản mới ban hành, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo tính bao quát, răn đe các hành vi vi phạm mới phát sinh trên thị trường. 

Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/7 tới tăng chế tài xử phạt đối với 3 tội danh hiện hành trong lĩnh vực chứng khoán. Vậy trong lần sửa đổi Nghị định 108 này, UBCK có đề xuất tăng chế tài xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm hay không? Ngoài ra, Bộ luật Hình sự 2015 bổ sung tội danh giả mạo hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán, UBCK có đề xuất chế tài xử phạt hành chính nào đối với hành vi vi phạm này?

Các mức phạt hành chính tại Nghị định 108 đã đảm bảo tính răn đe đối với 4 hành vi vi phạm.

Để tăng cường xử lý các hành vi vi phạm khi có tính chất, mức độ nghiêm trọng như có khoản thu lợi bất chính lớn, gây thiệt hại lớn cho NĐT, cơ quan quản lý TTCK đề xuất sửa đổi 3 tội danh hiện hành theo hướng tăng mạnh mức phạt tiền, bổ sung yếu tố định lượng trong cấu thành tội phạm để làm rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và hình sự; đồng thời, bổ sung tội danh về giả mạo hồ sơ chào bán, niêm yết vào Bộ luật Hình sự 2015.

Việc hoàn thiện chế tài xử lý hình sự và xử lý hành chính tạo nên khung pháp lý toàn diện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán. 

UBCK có đề xuất chế tài xử phạt nào đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch, niêm yết, thưa bà?

Dự thảo Nghị định đã bổ sung chế tài xử phạt với mức phạt từ 100 - 150 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán, hoặc thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán không đúng thời hạn theo quy định.

Việc bổ sung chế tài này nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, thực thi quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP và Quyết định 51/2014/QĐ-TTg về nghĩa vụ niêm yết, đăng ký giao dịch và đưa cổ phiếu đăng ký giao dịch vào giao dịch của các công ty đại chúng, DNNN sau khi cổ phần hóa. 

Dự thảo Nghị định có bổ sung chế tài xử phạt đối với các vi phạm về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán…?

Bên cạnh bổ sung, sửa đổi chế tài xử phạt hành chính nhằm đảm bảo thực thi các quy định sửa đổi về hoạt động chào bán riêng lẻ, chào bán ra công chúng, đăng ký giao dịch và niêm yết, mua bán cổ phiếu quỹ, quy định mới về TTCK phái sinh, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108 còn dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung: sửa đổi chế tài đối với vi phạm nghĩa vụ công ty đại chúng, nhất là hành vi chậm đăng ký công ty đại chúng; bổ sung một số hành vi liên quan đến nghĩa vụ của CTCK, công ty quản lý quỹ trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán cho khách hàng; sửa đổi chế tài xử phạt đối với giao dịch của nhóm đối tượng là cổ đông sáng lập, người nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan theo hướng chia khung phạt với mức phạt tăng dần theo tiêu chí khối lượng giao dịch, số ngày chậm báo cáo để xử lý phù hợp hơn với tính chất, mức độ vi phạm.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định bổ sung hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, để thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền.

Nguồn: Đầu tư Chứng khoán

147

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan