VCCI: Không nên đóng dấu mật với giá điện, xăng

Doanh nghiệp có nhu cầu biết sớm các quyết định điều chỉnh giá xăng, điện để hoạch định kinh doanh, theo VCCI.

Bộ Công Thương từng đề xuất đưa giá xăng và giá điện vào danh mục bí mật. Tuy nhiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý rằng, giá xăng, điện là những thông số đầu vào rất quan trọng để các doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh. Do đó, rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu biết sớm các quyết định điều chỉnh giá xăng, điện.

Đối với điện, VCCI cho rằng, nguy cơ đầu cơ mặt hàng này rất khó có thể xảy ra. Có chăng chỉ là hiện tượng gia tăng sử dụng điện trước mỗi dịp tăng giá có thể gây ảnh hưởng đến khả năng truyền tải của hệ thống đường dây. Tuy nhiên, VCCI cho rằng nguy cơ này cũng không cao và dễ dàng được xử lý thông qua các biện pháp kỹ thuật và điều hành, ví dụ chọn thời điểm điều chỉnh giá khi công suất phụ tải thấp.

Còn về đề xuất bí mật phương án giá xăng, theo VCCI có thể nhằm tránh tình trạng đầu cơ như đã diễn ra nhiều năm trước. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng hiện tượng trên đã giảm rất nhiều và gần như không còn tái diễn vài năm trở lại đây. 

Trong khi đó, hiện cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu và phương pháp tính giá đã được quy định khá chi tiết tại Nghị định 83/2014. Dựa vào các quy định này, việc tiên đoán thời điểm điều chỉnh giá và mức giá tương đối dễ nên không cần thiết phải cho giá xăng vào danh mục bí mật. 

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018 và có hiệu lực từ 1/7/2020, quy định việc lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước... có hiệu lực từ 1/1/2019. Triển khai luật này, Thủ tướng cũng giao trách nhiệm cho các bộ trong chủ trì xây dựng danh mục bí mật nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Nguồn: VnExpress.net

123

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan